100% voor meer veiligheid in Roosdaal dankzij veertien slimme camera’s

Dankzij het besluit van de politieraad van TARL waar o.a. ikzelf, burgemeester Christine Hemerijckx en Koen Muyldermans in zetelen voor Roosdaal, wordt tegen eind dit jaar een veertien camera’s tellend schild geïnstalleerd. Dit schild zal de vier gemeenten van de zone beschermen. De zone en de gemeentebesturen hopen de camera’s nog eind dit jaar operationeel te hebben.
De camera’s zullen voorlopig enkel tegen criminaliteit ingezet worden. Op die manier willen we vooral de ophelderingsgraad van inbraken en de algemene veiligheid verhogen.  Trajectcontrole en een vrachtwagensluis zijn dus nog niet aan de orde.
Voor mij is dit schild een belangrijke stap richting meer veiligheid in onze zone. Ik ben alvast benieuwd naar de eerste evaluaties van de werking van dit schild door onze politiemensen. Na deze evaluaties moeten we dan verder kijken hoe we met zo’n slimme camera’s de veiligheid in onze politiezone nog kunnen verhogen. Ik wil graag in de toekomst verder dergelijke beslissingen vanuit de politieraad of gemeenteraad kunnen ondersteunen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *